Betalingsbetingelser

For at sikre en korrekt og hurtig håndtering af indkomne fakturaer, har vi altid brug for følgende oplysninger:

  • Sagsnummer (består af minimum 6 cifre)
  • Navn på sag (eller maskine, hvis faktura vedr. en maskine)
  • Sagsadresse
  • Navn på rekvirent

Vores medarbejdere skal altid kunne oplyse vores underentreprenører og leverandører om ovenstående.

Modtagelse af faktura uden ovennævnte information, ser vi os desværre nødsaget til at returnere uden yderligere varsel.

Alle leverandørfakturaer fra foregående måned skal være os i hænde senest den 10. i efterfølgende måned. Ved senere modtagelse betragtes fakturaen som værende modtaget i ny måned med udskydelse af betaling til følge. Rentefaktura betales ikke uden forudgående aftale.

For at fakturasystemet kan aflæse jeres fakturaer korrekt, skal selve fakturaen samt alle bilag vedrørende den pågældende faktura fremsendes som én samlet PDF-fil, herunder følgesedler, vejesedler og køresedler mv. Fakturaer inkl. bilag bedes fremsendes på mail til:

Faktura@kprbeton.dk 

Vores betalingsbetingeler er løbende måned + 30 dage fra modtagelsen. Der kan dog vælges efter skriftlig aftale, at få betaling efter løbende måned +8 dage fra modtagelse af fakturaen, mod at der fratrækkes 2% af fakturabeløbet som kontant rabat.

Hvis I har spørgsmål, er I velkommen til at kontakte bogholderiet på tlf. +45 45 34 20 20  eller mail info@kprbeton.dk.

Sidebar
Designet af Standoutmedia